· LA COMPRENSIÓN INTERNACIONAL EN LA ESCUELA núm. 33, UNESCO (1964)

 

Pàgs 4-8: “Enfoque socioafectivo de la educación para la comprensión internacional a nivel de la enseñanza primaria” Rachel COHEN.

 

Disponibilitat: en format paper a la Bibliomaleta i es pot demanar en pdf.

 

 

 

 

· ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE EDUCACIÓN, núm. 17, UNESCO, PARÍS, (1975)

 

“Un método pedagógico centrado en la experiencia”, David WOLSK.

 

Disponibilitat: en format paper a la Bibliomaleta i es pot demanar en pdf.

 

 

 

· CUADERNOS DE PEDAGOGÍA, núm. 132, Diciembre (1985)

 

“Aprender en la propia piel. El enfoque socioafectivo de la educación para la paz”, Rafael GRASA.

 

Disponibilitat: en paper a la Bibliomaleta i es pot demanar en pdf.

 

 

· INFORME SOBRE LES LLENGÜES DEL MÓN

 

Autor: UNESCO Etxea - Centre UNESCO del País Basc

Editor: Centre UNESCO de Catalunya, Angle, Linguapax

Any: 2005

Característiques: 111 pàgines, 23,5 cm x 15,4 cm

Àmbit: Diversitat lingüística

Disponibilitat: Gratuït a Unescocat.; en préstec a la Bibliomaleta XEAUC

 

Resum: Una síntesi en versió catalana de l’informe de les llengües del món elaborat pel Centre UNESCO del País Basc. Fa un balanç sobre l’estat de les llengües del món i repassa la seva situació en els principals àmbits d’ús.

 

 

· LINGUAPAX IV

 

Editor: Centre UNESCO de Catalunya

Any: Barcelona 1995

Característiques: 17 x 23,7 cm; 126 pàg.

Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC, a Unescocat, als Amics de la UNESCO de Girona

 

Resum: El llibre recull les experiències presentades en el decurs de la reunió LINGUAPAX IV que es va celebrar a Barcelona els dies 25 i 26 de febrer de 1994. Els textos són en anglès i en francès segons la llengua utilitzada pels ponents.

 

 

· ACTES DE LES PRIMERES JORNADES DE LLENGÜES ESTRANGERES

 

Títol de l’article: “Combattre les préjugés en enseignant une langue étrangère” (pàg. 73 – 82)

Editor: Departament d’Ensenyament, Delegació Territorial de Girona

Mides: 15x21 cm

Autor: Nathalie Bittoun Any: Girona, 1995

Disponibilitat: en format paper a la Bibliomaleta XEAUC, en préstec al CRP del Gironès, Amics de la UNESCO de Girona

 

Resum: El taller que Nathalie Bittoun va dinamitzar en francès dins les I Jornades de llengües estrangeres del Departament d’Ensenyament a Girona es basa en la unitat Linguapax “Imatges i estereotips” i més concretament en les activitats “Nous sommes différents”, “Le sauve-qui-peut”, “Je lave l’éléphant” i “Lettre d’Un Arabe-Nègre-Gitan-Métèque”. És un exemple clar de l’aplicació de l’enfocament socioafectiu amb tots els passos a seguir.

 

 

· WE LIVE IN JUST ONE WORLD. Teaching Unit 1

 

Autors: GRASA, Rafael / REIG, Dolors

Editor: Centre UNESCO de Catalunya Any: 1996

Característiques:. 21x29,5 cm; 81 pàg.

Àmbit: Linguapax, UNESCO

Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC

 

Resum: Versió provisional de la primera unitat Linguapax “Vivim en un sol món” editada en anglès amb els textos per a l'alumnat en castellà i en francès. El tema de la unitat és tractar de demostrar que vivim en un món interdependent i això ho enfoca des del punt de vista de l’alimentació, de les llengües, de les matèries primeres, etc...

 

 

· EDUCACIÓ: HI HA UN TRESOR AMAGAT A DINS

 

Autor: DELORS, Jacques

Editor: Centre UNESCO de Catalunya

Any: Barcelona, 1996

Característiques: 17 x 24 cm; 251 pàg.

Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC

 

Resum: Versió catalana de l’Informe per a la UNESCO de la Comissió Internacional sobre Educació per al segle XXI. És el document conegut com “Informe Delors” donat que va ser ell qui va presidir la comissió d’experts que va elaborar-ho.

 

 

· PLA D'ESCOLES ASSOCIADES A LA UNESCO

 

Autor: FERRÀS,Pilar / MARTÍ, Miquel / MORILLAS, Àngel / REIG,Dolors / SILLUÉ, Carme / VÁZQUEZ, Amparo.

Editor: Fundació Serveis de Cultura Popular

Any: Barcelona 1997

Nivell: mestres i professors

Característiques: 14,5 x 21 cm; 60 pàgines;

Àmbit: UNESCO

Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC

 

Resum: Aquest llibre presenta l’origen de la xarxa d’escoles, així com la possibilitat d’incloure dins del projecte educatiu del centre els objectius que proposa la UNESCO de pau, respecte als drets humans i les diferents cultures i defensa del medi ambient. Cita les primeres escoles de la xarxa i exposa exemples pràctics.

 

 

· LA NOSTRA DIVERSITAT CREATIVA

 

Autor: PÉREZ DE CUÉLLAR, Javier

Editor: Editorial Mediterrània, Centre UNESCO de Catalunya

Any: Barcelona, 1997

Característiques: 17 x 24 cm; 303 pàg.

Disponibilitat: en préstec a la bibliomaleta XEAUC, a Unescocat, als Amics de la UNESCO de Girona

 

Resum: Versió catalana de l’Informe de la Comissió Mundial sobre Cultura i Desenvolupament. Consta de 10 apartats: 1. Una nova ètica global, 2. Compromís amb el pluralisme, 3 Creativitat i assoliment de poder, 4 Reptes d’un món marcat pels mitjans de comunicació, 5 El gènere i la cultura, 6 Infants i joves, 7 El llegat cultural per al desenvolupament, 8 Cultura i medi ambient, 9 Replantejament de les estratègies culturals, 10 Les necessitats en a recerca. A més d’un pròleg, una introducció, una agenda internacional i uns apèndixs.

 

 

· LINGUAPAX

 

Autor: GRASA, Rafael / REIG, Dolors

Nivell: CS primària; secundària

Característiques: 14,5 x 21 cm; 63 pàg.; bibliografia; recursos

Editor: Edicions PAU - Centre UNESCO de Catalunya

Any: Barcelona 1998

Àmbit: Quaderns Linguapax

Disponibilitat: exhaurit, el tindrem properament en pdf

 

Resum: Linguapax és el nom que rep una iniciativa de la UNESCO per relacionar l'ensenyament de les llengües estrangeres amb el foment de la comprensió i la cooperació internacional, és a dir, amb la promoció de l'educació per la pau i el desenvolupament. El projecte inicial es va ampliar amb la finalitat de fomentar els seus objectius en altres àrees del currículum, de manera especial les llengües pròpies dels països participants i les ciències socials. És el quadern de presentació de la filosofia i estructura del projecte. Es presenta en 6 llengües: castellà, català, gallec, basc, anglès i francès.

 

 

· VIVIM EN UN SOL MÓN

 

Autor: GRASA, Rafael / REIG, Dolors

Editor: Edicions PAU – Centre UNESCO de Catalunya

Any: Barcelona 1998

Nivell: CS primària; secundària

Característiques: 14,5 x 21 cm; 62 pàg.; una introducció; diferents activitats. N’existeix la versió castellana “Vivimos en un solo mundo”.

Àmbit: Diversitat lingüística

Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC, a Unescocat, als Amics de la UNESCO de Girona, tots els CRP

 

Resum: Unitat didàctica que pretén captar l’interès per altres cultures, altres formes de vida... donat que formem part d'un món plural. Les activitats que presenta intenten que l’alumnat s’interessi per altres cultures i altres formes de vida partint de la constatació que vivim en una societat multicultural i un món interdependent. A més s’explicita el seu objectiu i s’adjunta el material necessari en català, anglès i francès.

 

 

· CONVIURE AMB ELS ALTRES

 

Autor: GRASA, Rafael / REIG, Dolors

Editor: Edicions PAU – Centre UNESCO de Catalunya

Any: Barcelona 1998

Nivell: CS primària; secundària

Característiques: 14,5 x 21 cm; 61 pàg.; una introducció; diferents activitats; bibliografia i recursos. N’existeix la versió castellana “Convivir con los demàs”.

Àmbit: Quaderns Linguapax

Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC, a Unescocat, als Amics de la UNESCO de Girona, a tots els CRP

 

Resum: Unitat didàctica interdisciplinar que pretén ajudar a entendre el caràcter inevitable de la conflictivitat, entesa com antagonisme entre parts que persegueixen objectius que consideren oposats, i alhora, la possibilitat de resoldre de forma no violenta els problemes derivats de la convivència amb altres persones. Hi trobem activitats pràctiques, recursos per aplicar-les, objectius específics i explicacions de com utilitzar-les.

 

 

· ELS DRETS DE LA TERRA

 

Autor: GRASA, Rafael / REIG, Dolors

Editor: Edicions PAU – Centre UNESCO de Catalunya

Any: Barcelona 1998

Nivell: CS primària; secundària

Característiques: 14,5 x 21 cm; 63 pàg.; diferents activitats; bibliografia. N’existeix la versió en castellà “Los derechos de la Tierra”.

Àmbit: Quaderns Linguapax

Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC, a Unescocat, als Amics de la UNESCO de Girona, a tots els CRP.

 

Resum: Unitat didàctica amb activitats que pretenen que l'alumnat reconegui els canvis mediambientals que comporten diferents activitats humanes i aprendre així a respectar el medi natural, rural o urbà de la pròpia comunitat i d'altres. Aquestes activitats es poden dur a terme dins les diferents àrees del currículum.

 

 

· EL RESTAURANT DEL MÓN

 

Autor: GRASA, Rafael / REIG, Dolors

Editor: Edicions PAU – Centre UNESCO de Catalunya

Any: Barcelona 1998

Nivell: CS primària; secundària

Característiques: 14,5 x 21 cm; 63 pàg.; introducció; diferents activitats; bibliografia. N’existeix la versió en castellà “El restaurante del mundo”.

Àmbit: Quaderns Linguapax

Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC, a Unescocat, als Amics de la UNESCO de Girona, a tots els CRP.

 

Resum: Unitat didàctica on les activitats, amb textos en català, francès i anglès, tracten d'explicar les causes bàsiques de la fam i el desnodriment en el món d'avui i ajuden a conèixer el grau de dependència dels països del tercer món. Quan a l'alimentació, s'analitza el tema de la dieta alimentària i la importància que té per a la salut física i mental i l'equivocació de fer règims sense control mèdic. Es parla de la desigualtat del repartiment d'aliments i de la dependència dels països del Tercer Món respecte al Primer Món i de la relació entre alimentació i educació.

 

 

· IMATGES I ESTEREOTIPS

 

Autor: GRASA, Rafael / REIG, Dolors

Editor: Edicions PAU – Centre UNESCO de Catalunya

Any: Barcelona 1998

Nivell: CS primària; secundària

Característiques: 14,5 x 21 cm; 63 pàg.; introducció; diferents activitats; bibliografia.

Àmbit: Quaderns Linguapax

Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC, a Unescocat, als Amics de la UNESCO de Girona, a tots els CRP.

 

Resum: Aquesta unitat didàctica ofereix al professorat un instrument útil per traslladar a l’aula l’educació en favor del multilingüisme, la pau i el desenvolupament. Imatges i estereotips planteja una reflexió concreta sobre les imatges, estereotips i etiquetes que posem al món que ens envolta a través d'exercicis per a l'alumnat en català, castellà, anglès i francès.

 

 

· PERSPECTIVA ESCOLAR núm. 229 Novembre 1998 Les escoles solidàries, Barcelona (1998)

 

Pàg. 11 – 19: “Les Escoles Associades a la UNESCO” Miquel MARTÍ i SOLÉ

Mides: 17 x 23,5 cm

 

Disponibilitat: en paper a la Bibliomaleta XEAUC i es pot demanar en pdf

 

 

 

· GUIX núm. 254 Maig 1999 ONG: Materials solidaris

 

Pàg. 29-34: “Projecte Linguapax” Ma Dolors REIG

Mides: 17 x 24 cm

 

Disponibilitat: en paper a la Bibliomaleta XEAUC i es pot demanar en pdf

 

 

 

 

· AULA núm. 85 (Octubre 1999)

 

Apartat Práctica educativa/Centro: Escuelas asociadas de la UNESCO. Pág. 53 – 67:

- La UNESCO, hoy, Fèlix Martí.

- El “Plan de las Escuelas Asociadas“ de la UNESCO, Miquel Martí i Solé.

- Experiencias de cooperación del CEIP Octavio Paz con las escuelas de México, Anna Serna.

- “Los derechos humanos en nuestro lenguaje”, una exposición colectiva, Grupo de escuelas asociadas a la UNESCO de Aragón.

- El proyecto mediterráneo occidental (PMO), Alfredo Benlloch.

- Interculturalidad, el reto de la convivencia, Ma. Dolores Reig.

- Un proyecto de solidaridad entre centros educativos: Cornellà de Llobregat – Sarajevo, Jospe Gómez Andrés.

- Hacia el “Día escolar de la no violencia y la paz” del siglo XXI, Llorenç Vidal. Mides: 21x29,5 cm

 

Disponibilitat: en paper a la Bibliomaleta XEAUC i es pot demanar en pdf

 

 

· LLENGÜES DEL MÓN. 21 de febrer Dia Internacional de la Llengua Materna

 

Autor: Linguapax

Editor: Institut Linguapax – Unescocat

Característiques: 15 x 21 cm; 16 pàg.

Àmbit: UNESCO

Disponibilitat: en format paper a la Bibliomaleta XEAUC, es pot demanar en pdf.

 

Resum: Fitxa didàctica per a treballar la diversitat lingüística, centrada en el Dia Internacional de la Llengua Materna, 21 de febrer. Bàsicament els objectius que es proposa la fitxa són: conèixer algunes dades bàsiques sobre la riquesa lingüística del planeta i sensibilitzar l'alumnat sobre l'accelerada desaparició de la diversitat lingüística i cultural.

 

 

· MANUAL DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS: NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO

 

Editor: Comisón Española de Cooperación con la UNESCO

Any: Abril 1999

Característiques: 132 pàg.

Àmbit: Patrimoni

Nivell: Professors de primària i de secundària i alumnat de secundària

Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC, a Unescocat

 

Resum: És un manual estructurat en quatre blocs: Capítol 1 - Una aproximació als Drets Humans (pau i drets humans, democràcia i drets humans, els drets humans i els valors, etc.). Capítol 2 - La comprensió dels Drets Humans a l'aula (drets civils i polítics, drets econòmics i socials, drets culturals, dret al desenvolupament i a un medi ambient equilibrat). Capítol 3 - Un mètode per a l'educació en Drets Humans (coneixements, pràctiques i projectes, debats sobre valors, suggeriments...) Capítol 4 - Suggeriments és un apartat obert per enviar suggerències quant al manual i al seu ús. Conté la Declaració Universal dels Drets Humans. És la versió castellana.

 

 

· EDUCAR PER A UNA CULTURA DE PAU I CONVIVÈNCIA

Actes del Seminari de formació en valors. Can Tàpera 2001

 

 

Pàg. 61-71: “Linguapax. Educar per a la pau i el desenvolupamnet a través de l'aprenentatge de llengües i socials” Ma. Dolors REIG

Mides: 17 x 24 cm

 

Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC

 

 

· PATRIMONIO MUNDIAL EN MANOS DE LOS JÓVENES. CONOCER, ATESORAR Y ACTUAR

 

Paquete de material didáctico para docentes.

Editor: UNESCO/ Patrimonio mundial / ASPnet

Any: París 2002

Nivell: secundària

Característiques: Guia amb 176 pàg.; 26 fotografies dels llocs declarats Patrimoni de la humanitat de 30cm x 20 cm i altres informacions.

Àmbit: Patrimoni Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC

 

Resum: Es tracta d’un paquet de materials didàctics amb activitats practiques preparades per aplicar a les escoles de cara a aprendre els llocs del Patrimoni Mundial, a adquirir habilitats per la seva preservació i a forjar actituds de valoració i compromís envers el patrimoni des del local al mundial.

 

 

· ESCOLA CATALANA Núm. 325. Barcelona (1995)

 

Fitxa didàctica 181: “La tolerància, portal de la pau” , Carme SILLUÉ

 

Disponibilitat: en paper a la Bibliomaleta i es pot demanar en pdf

 

 

 

 

· PERSPECTIVA PEDAGÓGICA, Núm. 2 Editorial Axac, Lugo (2005)

 

Pàg. 11-16 “La educación para la paz, la experiencia de las escuelas asociadas a la Unesco”, Miquel MARTÍ i SOLÉ

 

Disponibilitat: en paper a la Bibliomaleta XEAUC i es pot demanar en pdf

 

 

 

· NOSALTRES TAMBÉ EN TENIM: APROXIMACIÓ A LA CONVENCIÓ DELS DRETS DE L'INFANT

 

Autor: REIG, Dolors / VÁZQUEZ, Amparo / MOHR, Gisela

Editor: Linguapax – Unescocat

Any: 2005

Característiques: 111 pàgines, 21 x 29,7 cm

Nivell: Professorat primària

Àmbit: Drets de l’Infant, Drets Humans

Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC, a Unescocat, als Amics de la UNESCO de Girona, a tots els CRP.

 

Resum: Una unitat pedagògica tetralingüe – català, castellà, anglès, francès – que ha estat concebuda com una manera lúdica d'apropar la Convenció dels Drets de l'Infant a l'alumnat de primària.

 

 

· UN VAIXELL PLE DE POEMES/UN BARCO LLENO DE POEMAS/OLERKIZ BETTERIKO ITSASONTZIA/UN BARCO CHEO DE POEMAS

 

Autor : MOHR, Gisa / PUIG, Ester eds.

Editor: Escoles Associades a la UNESCO, Linguapax, Unescocat, Diputació de Barcelona

Any: 2008

Característiques: 23,5 cm x 20 cm

Nivell: primària 60 pàgines

Àmbit: Diversitat lingüística

Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC

 

Resum: És el resultat d'una experiència del projecte Linguapax duta a terme amb alumnes de cicle superior de primària de les escoles Marinada del Masnou, Migdia de Girona, Virolai de Barcelona, Manuel Vidal Portela de Pontevedra i la ikastola Artxandape de Bilbao. L'alumnat d'aquests centres, després d'haver treballat la unitat didàctica “Nosaltres també en tenim”, va produir uns poemes que van ser agrupats segons els blocs de la Convenció dels Drets de l'Infant. Les llengües de treball van ser el català, el basc i el gallec.

 

 

· TOTS SOM DIFERENTS

 

Autor: COLOMINES, Agustí / MARÍ, Isidor / MONJAS, Anastàsia

Editor: Angle Editorial, Linguapax, Unescocat i la col·laboració de l’Institut Ramon Llull

Any: Barcelona, 2006

Característiques: 17 x 24 cm; 366 pàg.

Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC

 

Resum: Textos normatius de la UNESCO sobre diversitat cultural i lingüística. És una edició tetralingüe: català, castellà, anglès, francès.

 

 

· PROJECTE D'EDUCACIÓ ANTIRACISTA "CONSTRUINT PONTS"

 

Amb motiu de l'Any Internacional de la Reconciliació (2009) la Xarxa d'Escoles Associades, l'Associació de Mestres Rosa Sensat i Unescocat van dur a terme un projecte educatiu per aprofundir en el tractament de les diferències que es fan a la societat ja sigui per racisme o per altres discriminacions, i dotar el professorat d’eines que els permetin treballar aquest tema a l'aula amb metodologies participatives.

 

 

· LAS AVENTURAS DEL PATRIMONITO

 

Editor: Coordinación estatal RedPEA UNESCO España.

Any: 2007

Nivell: primària i secundària

Característiques: 30 cm x 21’5 cm; 82 pàgines

Àmbit: Patrimoni

Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC.

 

Resum: El llibre recull les 5 historietes premiades, elaborades per 5 de les Escoles Associades. El Patrimonito n’és el protagonista en cadascuna d’elles i fa de guia mostrant algun dels llocs del Patrimoni.

 

 

· IMATGES I ESTEREOTIPS

 

Autor: Linguapax, Centre UNESCO de Catalunya

Editor: Linguapax, Centre UNESCO de Catalunya

Any: 2007

Característiques: 21 cm x 29,5 cm.; 72 pàgines

Nivell: Secundària i Professorat

Àmbit: Diversitat lingüística

Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC, a Unescocat, als Amics de la UNESCO de Girona, a tots els CRP.

 

Resum: Aquesta unitat didàctica és una revisió de la primera “Imatges i estereotips” de l’any 1998. El tema és el mateix: treballar la discriminació i els prejudicis per raó de gènere, de procedència, etc. S’han actulaitzat dades i s’ha perdut una activitat molt interessant “Rentant l’elefant”. Planteja una reflexió concreta sobre les imatges, estereotips i etiquetes que posem al món que ens envolta a través d'exercicis per a l'alumnat en català, castellà, anglès i francès.

 

 

· QUAN VIATJAR NO ÉS UN PLAER. IMMIGRANTS, EXILIATS, DESPLAÇATS I REFUGIATS

 

Autor: REIG, Dolors (coord.)

Editor: Linguapax - Unescocat (edició bilingüe català – castellà, revisada i actualitzada el 2007)

Any: Barcelona 2008

Característiques:, 21 cm x 29,5 cm; 72 pàgines

Nivell: Secundària i Professorat

Àmbit: Diversitat lingüística

Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC, a Unescocat, als Amics de la UNESCO de Girona, a tots els CRP.

 

Resum: Unitat didàctica Linguapax que ofereix al professorat un instrument útil per traslladar a l'aula l'educació en favor del multilingüisme, la pau i el desenvolupament. Aquesta unitat aborda concretament una qüestió d'actualitat com és la immigració i ho fa des d'una perspectiva lingüística i de les ciències socials, a través d'exercicis per a l'alumnat en català, castellà, anglès i francès.

 

 

· ACTES DE LES VIII JORNADES DE PEDAGOGIA DEL PATRIMONI CULTURAL

 

Editor: Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Diputació de Barcelona

Any: Girona 2008

Característiques: 21cm x 21cm; 102 pàg.

Nivell: Professorat

Àmbit: Patrimoni

Disponibilitat: la XEAUC té exemplars gratuïts

 

Resum: Un recull de les ponències i comunicacions de les VIII Jornades de Pedagogia del Patrimoni, celebrades a Empúries. Aquest llibret posa a l’abast tot de propostes per reflexionar sobre el nostre patrimoni. Un instrument més per fomentar l’educació.

 

 

· PERSPECTIVA ESCOLAR núm. 327 Setembre (2008)

 

Educació antiracista més que mai. Marc teòric sobre els mecanismes i les dinàmiques que condueixen a la discriminació i al racisme i estratègies per eradicar-los en i a partir de l’educació.

Pàg. 2 – 51:

- “Quan el racisme truca a la porta. Elements per a una educació antiracista”, Miquel Àngel Essomba

- “Drets humans, educació i racisme”, Xavier Badia i Cardús

- “La Llei de l’embut”, Pascal Blanchard, Pascal Boniface, Lilian Thuram, Michel Wieviorka

- “Vivències i percepcions entorn del tema de la discriminació i el racisme” Claudia Lizeth Henao

- “Alumnat nouvingut, inclusió i racisme”, Vicent Pallarès Pascual

- “Mai Més!” Una proposta peeducativa per al tractament del feixisme i el racisme”, Associació per la Cultura i la Memòria Antifeixista Mai Més!

- “Projecte Construint ponts, Trencant Fronteres. Somiant una educació sense racisme” Equip de Perspectiva Escolar

- Bibliografia complementària, Biblioteca Rosa Sensat.

 

Disponibilitat: exemplars gratuïts a XEAUC, a Unescocat

 

 

· PERSPECTIVA ESCOLAR núm. 340 (Desembre 2009)

Aprendre a conviure, resoldre conflictes

 

Pàg. 62 – 68: “Linguapax. La llengua com a eina de comunicació i instrument de diàleg” Ma. Dolors REIG/Gisa MOHR

 

Disponibilitat: en paper a la Bibliomaleta XEAUC i es pot demanar en pdf

 

 

 

· ESCOLES DE FUTUR. EL PLA D’ESCOLES ASSOCIADES A LA UNESCO DE CATALUNYA

 

Autor: MARTÍ i SOLÉ, Miquel

Editor: Escoles Associades a la UNESCO, Unescocat, Col. Arguments,3.

Any: Barcelona 2011

Característiques: 24cm x 16 cm; 250 pàg.

Àmbit: UNESCO

Disponibilitat: en préstec a la Bibliomaleta XEAUC, a Unescocat, als Amics de la UNESCO de Girona, a tots els CRP.

 

Resum: El llibre Escoles de futur de Miquel Martí relata de manera documentada l’aventura magnífica de les escoles catalanes associades a la UNESCO, un conjunt d’escoles que des de fa tres dècades han intentat integrar, en els objectius educatius, els valors proclamats internacionalment per la UNESCO que fan referència a la pau, els drets humans, el diàleg intercultural, el respecte al patrimoni, la protecció del medi ambient i la diversitat lingüística i cultural.

 

 

· CONSTITUCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DE LES NACIONS UNIDES PER A L’EDUCACIÓ, LA CIÈNCIA I LA CULTURA UNESCO

 

Editor: Unescocat

Característiques: 19 pàgines

Disponibilitat: exemplars gratuïts a XEAUC, a Unescocat

 

Resum: Llibret de la Constitució de la UNESCO que va ser aprovada el 16 de novembre de 1945.

 

 

xarxa civil>>>http://xarxacivilunesco.blogspot.com.es | blog>>>http://xeaucatalunya.blog.com.es